JULES VERNE

HECTOR SERVADAC

REGÉNY

FORDÍTOTTA: BARTÓCZ ILONA

 

TARTALOM

ELSŐ RÉSZ

ELSŐ FEJEZET
A gróf: "Íme a névjegyem!" - A kapitány: "Íme az enyém!"

MÁSODIK FEJEZET
melyből megismerjük Servadac kapitány és Ben-Zuf, a tisztiszolga testi-lelki arculatát

HARMADIK FEJEZET
melyben Servadac kapitány költői ihletét iszonyatos rázkódtatás szakítja meg

NEGYEDIK FEJEZET
melyben az olvasó rengeteg kérdőjellel találkozik

ÖTÖDIK FEJEZET
melyben a fizikai világrendben végbement változásokról lesz szó, noha ezeknek okait nem ismerjük

HATODIK FEJEZET
melyből az olvasó megtudja, hogy Servadac kapitány mit látott, mikor először járta be az új terepet

HETEDIK FEJEZET
melyben Ben-Zuf azt hiszi, panaszkodnia kell, mert a főkormányzó vajmi keveset törődik vele

NYOLCADIK FEJEZET
melyben a Vénuszról és a Merkúrról lesz szó, félő ugyanis, hogy a Föld beléjük botlik

KILENCEDIK FEJEZET
melyben Servadac kapitány kérdések sorozatát teszi fel, melyekre nem kap választ

TIZEDIK FEJEZET
melyben hőseink Algír nyomait keresik

TIZENEGYEDIK FEJEZET
melyben Servadac kapitány sziklaszigetet pillant meg

TIZENKETTEDIK FEJEZET
melyben Prokop hadnagy, a kiváló tengerész, nem tud egyebet tenni: a jó sorsra bízza hajóját

TIZENHARMADIK FEJEZET
melyben egy izgalmas sakkjátszmáról, valamint egy eltűnő ágyúgolyóról lesz szó

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
melyben a nemzetközi kapcsolatok feszültségéről és egy földrajzi meglepetésről lesz szó

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
melyben vitatkozás közben fedeznek fel egy igazságot

TIZENHATODIK FEJEZET
melyben azt látjuk, hogy Servadac kapitány a kezében tartja mindazt, ami egy kontinensből megmaradt

TIZENHETEDIK FEJEZET
melynek nyugodtan adhatnánk ezt a címet: Ugyanattól ugyanazoknak

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
melyben arról lesz szó, hogy mi történt a Gurbi-szigeten a főkormányzó távolléte alatt

TIZENKILENCEDIK FEJEZET
melyben Servadac kapitányt egyhangúlag a Gallia főkormányzójává választják

HUSZADIK FEJEZET
mely mintha azt bizonyítaná, hogy aki nem néz semmit, az előbb-utóbb tüzet lát

HUSZONEGYEDIK FEJEZET
melyből megtudjuk, hogy egy szép este milyen meglepetéssel kedveskedett a természet a Gallia lakóinak

HUSZONKETTEDIK FEJEZET
melyben egy érdekes és mulatságos kísérletről esik szó

HUSZONHARMADIK FEJEZET
melyben rendkívül fontos, sőt megrendítő eseményről lesz szó

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
melyben Servadac kapitány és Prokop hadnagy végre elindulhatnak a titokzatos tudós megfigyelőállomása felé


MÁSODIK RÉSZ

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
melyben bemutatjuk a Gallia harminchatodik lakóját

HUSZONHATODIK FEJEZET
melynek utolsó mondatából az olvasó megtudja azt, amit valószínűleg úgyis kitalált már

HUSZONHETEDIK FEJEZET
melyben az üstökösökről lesz szó

HUSZONNYOLCADIK FEJEZET
melyből megtudjuk, hogy Palmyrin Rosette voltaképpen el van ragadtatva a történtektől -
s ez nagyon elgondolkodtató

HUSZONKILENCEDIK FEJEZET
melyben arról olvasunk, hogy Palmyrin Rosette még mindig szigorúan bánik hajdani diákjával

HARMINCADIK FEJEZET
melyben kiderül, hogy Palmyrin Rosette elégtelennek találja a Melegföld fölszerelését

HARMINCEGYEDIK FEJEZET
melyben arról olvasunk, hogy Hakhabut mester hogyan ad magas kamatra kölcsönt

HARMINCKETTEDIK FEJEZET
melyben a professzor és a tanítványai billiókkal és trilliókkal bűvészkednek

HARMINCHARMADIK FEJEZET
melyben kizárólag a Jupiterről, a bolygók pályájának e nagy rendbontójáról lesz szó

HARMINCNEGYEDIK FEJEZET
melyből megtudjuk, hogy érdemesebb a Földön üzletelni, mint a Gallián

HARMINCÖTÖDIK FEJEZET
melyben a Gallia lakói a végtelenség titkairól beszélgetnek

HARMINCHATODIK FEJEZET
melyben arról lesz szó, hogyan végződött a vidám újév a Gallián

HARMINCHETEDIK FEJEZET
melyben Servadac kapitány és társai az egyedül lehetségeset teszik

HARMINCNYOLCADIK FEJEZET
mely azt bizonyítja, hogy nem jó az embernek 220 millió mérföldre lenni a Naptól

HARMINCKILENCEDIK FEJEZET
melyben Palmyrin Rosette és Hakhabut mester összecsapásáról lesz szó

NEGYVENEDIK FEJEZET
melyben Hector Servadac és Ben-Zuf elindulnak, hogy dolgavégezetlenül visszatérjenek

NEGYVENEGYEDIK FEJEZET
mely a Földre való visszatérés nagy kérdésével és Prokop hadnagy merész ötletével foglalkozik

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET
melyben a Gallia lakói arra készülődnek, hogy a magasból tekintsék meg üstökösüket

NEGYVENHARMADIK FEJEZET
melyben a léghajó utasainak tapasztalatairól és élményeiről lesz szó

NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET
melyből megtudjuk, hogy egy regény végén nem mindig a főhősök házasodnak össze