Następna cześć

 

 

 

 

 

Jules Verne

 

HECTOR SERVADAC

Podróż wśród gwiazd i planet Układu słonecznego

 

ser_01.jpg (208509 bytes)

 

Spolszczył Włodzimierz Topoliński 

Ilustracje P. Philippoteaux

Książnica - Atlas

Lwów - Warszawa, 1931

ser_02.jpg (44664 bytes)

© Andrzej Zydorczak

 

 SPIS TREŚCI

 

 

Cześć pierwsza 

Rozdział I,

w którym poznajemy Hectora Servadac’a i jego rywala.

Rozdział II,

który maluje fizyczne i moralne oblicze kapitana Servadac’a i jego ordynansa Ben-Zouf’a.

Rozdział III,

w którym poetycką wenę kapitana Servadac’a rozprasza niepojęty wstrząs.

Rozdział IV,

w którym niema końca zdziwieniu i domyślnikom.

Rozdział V,

w którym jest mowa o dziwnych zmianach, zaobserwowanych w porządku wszechświata.

Rozdział VI,

w którym czytelnik towarzyszy kapitanowi Servadac w jego pierwszej wycieczce po nowem terytorjum.

Rozdział VII,

w którym Ben-Zouf uskarża się na opieszałość gubernatora.

Rozdział VIII,

w którym jest mowa o Wenus i Merkurym, jako o planetach.

Rozdział IX,

w którym szereg pytań kapitana Servadac’a pozostaje bez odpowiedzi.

Rozdział X,

w którym z lunetą przy oku i sondą w ręce poszukuje się śladów dawnego Algeru.

Rozdział XI,

w którym kapitan Servadac odkrywa ocaloną wysepkę, będącą, jednakże tylko grobowcem.

Rozdział XII,

w którym po próbach walki z żywiołem, porucznik Prokop oddaje wszystko w ręce Boga.

Rozdział XIII,

w którym jest mowa o brygadjerze Murphy, majorze Oliphant, kapralu Pimie i o pocisku znikającym poza linją horyzontu.

Rozdział XIV,

daje wyraz naprężeniu stosunków międzynarodowych i prowadzi ku nieporozumieniom geograficznym.

Rozdział XV,

w którym drogą dyskusji dochodzi się do odkrycia, bliskiej już, być może, prawdy.

Rozdział XVI,

w którym Hector Servadac obejmuje jedną ręką szczątki rozległego kontynentu.

Rozdział XVII,

który możnaby śmiało zatytułować: „Ten sam – tym samym”.

Rozdział XVIII,

który mówi o przyjęciu zgotowanem gubernatorowi wysepki i o wypadkach, które zaszły w czasie jego nieobecności.

Rozdział XIX,

w którym kapitan Servadac zostaje jednomyślnie obrany generalnym gubernatorem Galji.

Rozdział XX,

w którym baczne oko obserwatora dostrzega płonący punkcik na horyzoncie.

Rozdział XXI,

w którym przekonamy się, jaką, wspaniałą niespodziankę natura przygotowała mieszkańcom Galji.

Rozdział XXII,

który kończy się ciekawym eksperymentem z dziedziny fizyki rozrywkowej.

Rozdział XXIII,

omawia ważne wydarzenia, które wzbudziły popłoch w całej kolonji Galijskiej.

Rozdział XXIV,

w którym kapitan Servadac i porucznik Prokop rozwiązują wreszcie kosmiczną zagadkę.

 

Cześć druga

Rozdział I,

w którym poznajemy trzydziestego szóstego mieszkańca sferoidy „Galja”.

Rozdział II,

którego ostatnie słowo wyjaśnia czytelnikowi to, czego się zapewne sam już domyślił.

Rozdział III,

który wyjaśnia zagadkę, dlaczego Palmyrin Rosette jest tak zachwycony swym losem.

Rozdział IV,

w którym Palmyrin Rosette znęca się nad dawnym swym uczniem Servadac’em.

Rozdział V,

w którym Palmyrin Rosette uznaje urządzenia kolonji za niedostateczne.

Rozdział VI,

w którym Izaak Hakhabut znajduje wspaniałą okazję wypożyczenia swych pieniędzy na niepomiernie wysoki procent.

Rozdział VII,

w którym profesor i jego uczniowie żonglują sekstyljonami, kwintyljonami i innemi wielokrotnościami miljardów.

Rozdział VIII,

w którym okaże się jasno, że lepiej aniżeli na Galji, handlować było na Ziemi.

Rozdział IX,

w którym oświeceni Galijczycy wybiegają myślą w nieskończoność.

Rozdział X,

Jak świętowano na Galji dzień 1-y stycznia i co się zdarzyło pod koniec uroczystości.

Rozdział XI,

w którym kapitan Servadac i jego towarzysze tak sobie radzą, jak tego wymagają, okoliczności.

Rozdział XII,

który stwierdza, że ludzie nie są stworzeni do grawitowania w odległości dwustu dwudziestu miljonów mil od słońca.

Rozdział XIII,

w którym mowa jest o jedynej w swoim rodzaju scenie między Palmyrin Rosette’m a Izaakiem Hakhabutem.

Rozdział XIV,

w którym kapitan Servadac i Ben-Zouf wyruszają w podróż i wracają, z niej jak niepyszni.

Rozdział XV,

w którym omawiana jest sprawa powrotu na Ziemię i śmiała propozycja porucznika Prokopa.

Rozdział XVI,

w którym Galijczycy przygotowują się do obserwacji swej asteroidy z balonu.

Rozdział XVII,

w którym pasażerowie balonu notują swoje uczucia i wrażenia.

Rozdział XVIII,

który wbrew zasadom obowiązującym w powieściach nie kończy się małżeństwem bohatera.

Następna cześć