Następna cześć

 

 

 

 

 

Juliusz Verne

 

Czarne Indye

 

indie01.jpg (212849 bytes)

 

45 ilustracji Jules-Descartesa Férata

Nakładem Gebethnera i Wolffa

1909

 

indie02.jpg (28413 bytes)

© Andrzej Zydorczak

 

spis treści

 

Rozdział I.

Dwa listy z sobą sprzeczne.

Rozdział II.

W drodze.

Rozdział III.

Pod ziemią Zjednoczonego Królestwa.

Rozdział IV.

Sztolnia Dochart.

Rozdział V.

Rodzina Ford.

Rozdział VI.

Kilka zjawisk niezrozumiałych.

Rozdział VII.

Doświadczenia Szymona Ford.

Rozdział VIII.

Wystrzał dynamitowy.

Rozdział IX.

Nowa Aberfoyle.

Rozdział X.

Droga i powrót.

Rozdział XI.

Damy ogniste.

Rozdział XII.

Wyprawa Jakóba Ryan.

Rozdział XIII.

Miasto węglowe.

Rozdział XIV.

Zawieszony na nitce.

Rozdział XV.

Nella.

Rozdział XVI.

Na drabinie wahadłowej.

Rozdział XVII.

Wschód słońca.

Rozdział XVIII.

Od jeziora Lomond do jeziora Katrine.

Rozdział XIX.

Ostatnia groźba.

Rozdział XX.

Pokutnik.

Rozdział XXI.

Wesele.

 Rozdział XXII.

Legenda starego Silfaxa.

Następna cześć