Następna cześć

 

 

 

 

 

Juliusz Verne

 

W puszczach Afryki

 

napwio01.jpg (146837 bytes)

 

Spolszczyła Bronisława Kowalska

38 ilustracji George'a Rouxa, jedna mapa

Nakładem i drukiem Michała Arcta

Warszawa 1907

napwio02.jpg (30946 bytes)

 

© Andrzej Zydorczak

 

spis treści

 

I.      Po długim wypoczynku.

II.     Poruszające się ognie.

III.    Rozproszenie.

IV.    Postanowienie.

V.     Pierwszy dzień wędrówki.

VI.    Ciągle w kierunku południowo-zachodnim.

VII.   Pusta klatka.

VIII.  Niespodzianka.

IX.     Z biegiem rzeki Johansen.

X.      Ngora!

XI.     Dzień 19-go marca.

XII.    W lesie.

XIII.   Wioska napowietrzna.

XIV.   Wagddisowie.

 

Następna cześć