Następna cześć

 

 

 

 

 

Jules Verne

 

promień zielony

 

ray_01.jpg (194925 bytes)

 

44 ilustracje L. Benetta i jedna mapa

Tłumaczył Stanisław Miłkowski

Nakładem i drukiem J. Czaińskiego

Warszawa 1887

ray_02.jpg (50557 bytes)

© Andrzej Zydorczak

 

 SPIS TREŚCI

 

Rozdział I            Brat Sam i brat Sib.

Rozdział II           Helena Campbell.

Rozdział III          Artykuł w Morning Post.

Rozdział IV          Poniżej Clydy.

Rozdział V           Ze statku na statek.

Rozdział VI          Odmęt Corryvrekan.

Rozdział VII         Aristobulus Ursiclos.

Rozdział VIII        Chmura na horyzoncie.

Rozdział IX           Uwaga pani Bess.

Rozdział X            Partya wolanta.

Rozdział XI           Olivier Sinclair.

Rozdział XII          Nowe zamiary.

Rozdział XIII         Wspaniałość morza.

Rozdział XIV         Życie na wyspie Jona.

Rozdział XV          Ruiny na wyspie Jona.

Rozdział XVI         Dwa strzały.

Rozdział XVII        Na pokładzie Clorindy.

Rozdział XVIII       Staffa.

Rozdział XIX         Grota Fingala.

Rozdział XX          Dla miss Campbell.

Rozdział XXI         Burza szalejąca w grocie.

Rozdział XXII        Zielony promień.

Rozdział XXIII       Zakończenie.

Następna cześć