Następna cześć

 

 

 

 

 

Jules Verne

 

Keraban uparty

 

ker_01.jpg (165525 bytes)

 

Przekład J.[oanna] B.[elejowska]

101 ilustracji i jedna mapa Benetta

w "Przyjaciel Dzieci"

Warszawa, 1883-1884

ker_02.jpg (38392 bytes)

© Andrzej Zydorczak

 

 SPIS TREŚCI

 

 

Cześć pierwsza 

Rozdział I

Van Mitten i lokaj jego Brunon, przypatrują się i rozmawiają, nie mogąc zrozumieć co się to znaczy.

Rozdział II

Intendent Scarpante i kapitan Yarhud rozmawiają o zamiarze który poznać warto.

Rozdział III

Karaban zadziwił się niewymownie spotkawszy przyjaciela swego Van Mitten’a.

Rozdział IV

Keraban najupartszy z upartych stawia się hardo władzom otomańskim.

Rozdział V

Pan Keraban wypowiada swój pogląd na podróże i opuszcza Konstantynopol.

Rozdział VI

Nasi podróżni zaczynają doznawać pewnych trudności, szczególniej w delcie Dunaju.

Rozdział VII

Konie robią to nareszcie ze strachu, czego nie zdołał na nich wymódz bat pocztyliona.

Rozdział VIII

W którym przedstawi się Czytelnikom młoda Amazya i narzeczony jej Ahmet.

Rozdział IX

Podstęp usnuty przez kapitana Yarhuda.

Rozdział X

Zniewolony okolicznościami, Ahmet przedsiębierze energiczne postanowienie.

Rozdział XI

Fantastyczna podróż urozmaicona dramatem.

Rozdział XII

Van Mitten opowiada dość ciekawą historyę o cebulkach tulipanowych.

Rozdział XIII

Nasi podróżni przejeżdżają wskroś starą Tauridę, i z jakim zaprzęgiem z niej wyjechali.

Rozdział XIV

Pokazuje się że Keraban lepiej znał jeografię niż to przypuszczał siostrzeniec jego, Ahmet.

Rozdział XV

Keraban, Ahmet, Van Mitten i obaj służący, wyglądają jak Salamandry.

Rozdział XVI

Wielka sprzeczka jaki tytoń lepszy: perski czy z Azyi Mniejszej.

Rozdział XVII

Przygoda nadzwyczaj ważna zakończająca pierwszą część tej opowieści.

 

Cześć druga

[Rozdział I]

 

[Rozdział II]

 

[Rozdział III]

 

[Rozdział IV]

 

[Rozdział V]

 

[Rozdział VI]

 

[Rozdział VII]

 

[Rozdział VIII]

 

[Rozdział IX]

 

[Rozdział X]

 

[Rozdział XI]

 

[Rozdział XII]

 

[Rozdział XIII]

 

[Rozdział XIV]

 

[Rozdział XV]

 

[Rozdział XVI]

 

Następna cześć