[en][de][es][da][nl][he][fr][tr][ru][ca][cs][sr][sr][pt]

Jules Verne FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

od

Ariela Pereze, Garmt de Vriese a Jean-Michel Margota

Český překlad: Tomáš Bílek

Otázky

 1. Základní informace
  1. Potřebuji informace týkající se Julese Verna. Kde je mohu na Internetu nalézt?
  2. Které organizace se zabývají studiem Julese Verna?
  3. Jaká jsou celosvětově nejdůležitější periodika věnovaná Julesi Vernovi?
 2. Otázky týkající se života Julese Verna
  1. Kdy a kde se Jules Verne narodil?
  2. Zdědil Verne své spisovatelské nadání po jednom ze svých rodičů?
  3. Jaká díla Jules Verne napsal předtím, než se stal slavným?
  4. Kolik bylo Julesi Vernovi let v okamžiku, kdy byl publikován jeho první román?
  5. Byl Jules Verne ženatý? Jestli-že ano, měl nějaké děti?
  6. Které země Jules Verne navštívil?
  7. V kterých částech Francie Jules Verne žil?
  8. Věnoval se Jules Verne některým společenským aktivitám ve městě, ve kterém žil?
 3. Otázky týkající se díla Julese Verna
  1. Můžete zmínit některé z jeho prognóz?
  2. Můžete zmínit některé věci, o kterých se lidé mylně domnívají, že je Verne předvídal?
  3. Proč byl román Paříž ve XX. století vydán až 130 let poté, co jej Verne napsal?
  4. Kdo pojmenoval sérii knih Julese Verna Podivuhodné cesty, a proč?
  5. Jaká byla první kniha vydaná v edici Podivuhodné cesty?
  6. Phileas Fogg se po svém příjezdu do Londýna domníval, že prohrál svou sázku. Jak je tedy možné, že ji nakonec vyhrál?
  7. Jaká jsou dvě celosvětově nejznámější díla Julese Verna?
  8. Jaké byly rozdíly mezi příběhy Julese Verna a Herberta George Wellse?
  9. Které romány zavdaly příčinu k soudnímu procesu?
  10. Který spisovatel je předmětem jediné Vernovy literární studie?
  11. Který Vernův román byl jako první zfilmován?
  12. Mám jednu starou knihu od Julese Verna, vydanou v devatenáctém století - americké první vydání. Jakou má cenu?
  13. Mám vydání Clovise Dardentora (Milionáře na cestách), podepsané samotným Julesem Vernem. Je tato kniha raritou?
  14. Spolupracoval někdy Jules Verne s někým při psaní svých děl?
  15. Ve třech z Vernových románů jsem objevil časový nesoulad. Kde je problém?

Odpovědi

A. Základní informace

 1. Potřebuji informace týkající se Julese Verna. Kde je mohu na Internetu nalézt?

  Přečtěte si tuto FAQ stránku. Jestli-že zde nenajdete informace, které hledáte, nebo hledáte více podrobností, uvádíme zde pro vás webové stránky, kde můžete nalézt více detailů:

   

 2. Které organizace se zabývají studiem Julese Verna?

  Zde je seznam těchto organizací:

   

 3. Jaká jsou celosvětově nejdůležitější periodika věnovaná Julesi Vernovi?

   

  • Bulletin de la Société Jules Verne v Paříži. První číslo bylo publikováno v listopadu 1935. Na počátku druhé světové války organizace přerušila své aktivity. Činnost byla obnovena v roce 1966 a společnost začala znovu vydávat svůj bulletin, pod vedením Josepha Laissuse. První číslo bylo vydáno v lednu-březnu 1967. Od té doby nebylo vydávání nikdy přerušeno a bulletin stále vychází čtyřikrát do roka. Toto periodikum je celosvětově nejdůležitější publikací věnovanou Julesi Vernovi.
  • Cahiers du Centre d’Etudes verniennes et du Musée Jules Verne, publikováno Muzeem Julese Verna v Nantes. Vytvořeno Christian Robinem, Colette Gallois a lidmi pracujícími v městské knihovně a v Muzeu Julese Verna. První číslo je datováno k 1981. Vydávání tohoto periodika bylo přerušeno v roce 1997.
  • Revue Jules Verne, Centre de documentation v Amiens. Publikují periodikum nazvané “J.V”, jehož první číslo mělo čtyři strany a bylo vydáno uprostřed osmdesátých let minulého století. V roce 1996 se Centrum rozhodlo ke změně, s lepší prezentací a s novým názvem magazínu. V současné době vychází pod názvem “Revue Jules Verne”.
  • Série JV od Minarda, pařížského editora (není v žádném spojení se společností či klubem), univerzitního specialisty na literaturu. Bylo publikováno více “sérií” o mnohých francouzských spisovatelích. V roce 1976 byla připojena série věnovaná Julesi Vernovi. První číslo bylo věnováno “Le Tour du monde” (“Cesta kolem světa”). Poslední číslo se objevilo v roce 1994.
  • De Verniaan. Tento magazín vydává třikrát do roka Dutch Jules Verne Society (Holandská společnost Julese Verna). Každé číslo je věnováno jednomu z Vernových románů, ale obsahuje též další články.
  • Bilten, buletin společnosti Jules Verne Club v Pazinu, Chorvatsko.

   

B. Otázky týkající se života Julese Verna

 1. Kdy a kde se Jules Verne narodil?

  Jules Verne se narodil 8. února 1828 na ostrůvku Île Feydeau, ve městě Nantes, ve Francii. Celým jménem Jules Gabriel Verne, první z pěti dětí narozených Pierru Vernemu, pařížskému právníkovi a Sophii Allotte de la Fuÿe, bretoňské rodačce. Po Julesovi se v roce 1829 narodil jeho bratr Paul a poté následovaly tři sestry: Anna narozená v roce 1836, Mathilde v roce 1839 a konečně Marie v roce 1842.

   

 2. Zdědil Verne své spisovatelské nadání po jednom ze svých rodičů?

  Ani jeho otec Pierre Verne, ani jeho matka Sophie Allotte de la Fuÿe, neměli žádné speciální literární vlohy. O Pierru Vernovi je sice známo, že ve svém mládí napsal několik písní, ale veškeré publicitě se vyhýbal. Jeho písně se zpívaly pouze v rodinném kruhu, velmi málo jich vyšlo tiskem. Ve skutečnosti chtěl Vernův otec, aby jeho syn šel do Paříže studovat práva. Předpokládal, že Jules Verne po něm převezme jeho advokátní praxi. Chtěl, aby se jeho syn stal právníkem a nikoli spisovatelem.

   

 3. Jaká díla Jules Verne napsal předtím, než se stal slavným?

  V mládí psal Verne hodně. Psal básně (napsal jich docela velké množství), povídky, divadelní hry a písně. Některá díla byla publikována v pařízském magazínu Musée des familles. O několik let později, když se Verne stal slavným, se hodně těchto povídek a divadelních her — vybraných jeho nakladatelem — objevilo v několika knižních svazcích. V nedávné době byla též vydána sbírka Vernových básní a písní.

   

 4. Kolik bylo Julesi Vernovi let v okamžiku, kdy byl publikován jeho první román?

  Julesi Vernovi bylo už 35 let, když byl v lednu roku 1863 vydán jeho první román - Pět neděl v balóně. Román napsal v roce 1862 a od toho okamžiku začal obcházet všechny pařížské vydavatele. Po několika dnech se objevil u Julese Hetzela, který byl v té době jedním z nejznámějších nakladatelů. Verne dal Hetzelovi svůj román, nazvaný Un voyage dans les airs, k posouzení. Verne ještě musel před vydáním udělat potřebné opravy, které po něm Hetzel požadoval. Vydání knihy mělo obrovský úspěch. Verne vstoupil na nové pole: zeměpis a věda v literatuře.

   

 5. Byl Jules Verne ženatý? Jestli-že ano, měl nějaké děti?

  Ano, Jules Verne byl ženatý. Jeho žena se jmenovala Honorine Deviane (její dívčí jméno bylo Morel). Byla vdovou se dvěma dětmi. 20. května 1856 jel Verne jednomu ze svých přátel na svatbu do města Amiens. Tam se seznámil s Honorine, a po osmi měsících, 10. ledna 1857, se s ní oženil. Potom se přestěhovali do Paříže, kde strávili několik let. Čtyři roky po sňatku, 3. srpna 1861, se narodilo jejich jediné dítě, syn Michel.

   

 6. Které země Jules Verne navštívil?

  V roce 1859 podnikl, společně se svým přítelem Aristide Hignardem, výlet do Anglie a Skotska. Zážitky z tohoto výletu shrnuje v nedávno vydaném románu Cesta do Anglie a Skotska.

  V roce 1861 Jules Verne navštívil, opět s Hignardem, Skandinávii. Zatím co byl pryč, jeho žena Honorine porodila syna Michela.

  V roce 1867 se Jules Verne a jeho bratr Paul nalodili na Great-Eastern a vyrazili na výlet do USA. Ve Spojených státech strávili pouze několik dní, během nichž navštívili New York a Niagarské vodopády. Své zážitky popsal v románu Plující město.

  V roce 1872 navštívil Londýn a Woolwich.

  Mezi roky 1871 a 1873 se vypravil do Jersey, Guernsey, a Sark (pozván Hetzelem).

  V roce 1876 podnikl výlet na pobřeží Anglie.

  V roce 1878 se Verne vypravil na velký výlet na palubě své jachty Saint-Michel III. Navštívil Lisabon, Tanger, Gibraltar a Alžír.

  V roce 1879 se plavil, opět na lodi Saint-Michel III, do Anglie a Skotska. Navštívil Yarmouth, Edinburgh a Dover, Hebridy, atd.

  V roce 1880 navštívil Irsko, Skotsko a Norsko.

  V roce 1881 se vydal, na palubě Saint-Michel III, na cestu do Nizozemí, Německa a Dánska. Paul Verne popsal tuto cestu v povídce Z Rotterdamu do Kodaně.

  V roce 1884 se Verne plavil, se svou jachtou Saint-Michel III, Středozemním mořem a navštívil Alžírsko, Maltu, Itálii a další země.

  V roce 1887 Jules Verne podnikl turné, napříč Belgií a Nizozemskem, při němž četl svou povídku Rodina Krysáků.


  Saint Michel III

   

 7. Ve kterých částech Francie Jules Verne žil?

  Během svého mládí žil Jules Verne na ostrůvku Île Feydeau v Nantes. Jeho rodina vlastnila též dům v Chantenay, které se nacházelo poblíž Nantes. V roce 1847 odjel do Paříže studovat práva. Po svatbě žila Vernova rodina několik let v Paříži, poté se přestěhovala do Auteuil a později do Le Crotoy. V roce 1871 se Jules Verne usadil v Amiens, kde žil až do konce svého života. Zpočátku na adrese Boulevard Guyencourt 23 (1871-1873), poté v Boulevard Longueville 44 (1873-1882), Rue Charles-Dubois 2 (1882-1900) a znovu v Boulevard Longueville až do své smrti, v roce 1905.


  Rue Charles-Dubois 2

   

 8. Věnoval se Jules Verne některým společenským aktivitám ve městě, ve kterém žil?

  V roce 1888 byl Jules Verne zvolen do městského zastupitelstva v Amiens. Zabýval se kulturou, například divadlem a školstvím. V roce 1889 slavnostně otevíral Cirque Municipal (městské divadlo). Verne byl opět zvolen v letech 1892, 1896 a 1900.


  Cirque Municipal

   

C. Otázky týkající se díla Julese Verna

 1. Můžete zmínit některé z jeho prognóz?

  Zde je seznam několika prognóz, soudobých a předvídatelných strojů - spolu s možnostmi jejich využití, vynálezů. V závorce jsou uvedeny knihy, v nichž jsou tyto záležitosti popisovány:

   

 2. Můžete zmínit některé věci, o kterých se lidé mylně domnívají, že je Verne předvídal?

  Zde je seznam věcí, o kterých se lidé mylně domnívají, že je Verne předvídal. Rovněž zde podáváme vysvětlení, proč nejsou následující položky uvedeny v předchozím seznamu.

   

 3. Proč byl román Paříž ve XX. století vydán až 130 let poté, co jej Verne napsal?

  Jules Verne napsal tuto knihu v roce 1863. Předal rukopis Hetzelovi, ale ten jej odmítl publikovat. Řekl Vernovi, že je román příliš pesimistický, a že vydání tohoto románu by byla opravdová katastrofa pro jeho literární reputaci. To byl důvod, proč Hetzel tento román nevydal. Poté Verne román založil mezi ostatní spisy, a rukopis byl objeven až po 130 letech. Potomci Julese Verna tento rukopis schraňovali, i když badatelé o jeho existenci věděli. Rukopis potom v roce 1990  náhodou nalezl Vernův pravnuk. Nalezl jej v sejfu, o němž se Michel domníval, že je prázdný. Klíč k sejfu byl také ztracen. Román byl vydán ve Francii v roce 1994 nakladatelstvím Hachette. Kniha zaznamenala ohromný úspěch.

   

 4. Kdo pojmenoval sérii knih Julese Verna Podivuhodné cesty, a proč?

  Byl to jeho vydavatel, Jules Hetzel, kdo takto pojmenoval celou sérii. Tři romány už byly v té době s velkým úspěchem vydány, když Hetzel přišel s nápadem na pojmenování celé série. V předmluvě k románu Dobrodružství kapitána Hatterasa Hetzel napsal, že cílem Vernových Podivuhodných cest je “shrnout všechny znalosti zeměpisné, geologické, fyzikální, astronomické, tak jak je shromáždila moderní věda, a zpracovat tak barvitým a poutavým způsobem...dějiny světa”.

   

 5. Jaká byla první kniha vydaná v edici Podivuhodné cesty?

  Prvním opravdovým příběhem z této série je román Dobrodružství kapitána Hatterasa, jestli-že bereme v úvahu to, že Hetzel pojmenoval celou sérii až v okamžiku, kdy byl tento román poprvé publikován.

   

 6. Phileas Fogg se po svém příjezdu do Londýna domníval, že prohrál svou sázku. Jak je tedy možné, že ji nakonec vyhrál?

  Phileas Fogg začal svou cestu kolem světa 2. října 1872. Opustil Londýn ve 20:45 a odjel směrem na východ. Poté, co procestoval na své cestě kolem světa velké množství zemí, se Phileas domníval, že dorazil zpět do Londýna 21. prosince ve 20:50. Tedy se zpožděním pouhých 5 minut. Proto předpokládal, že svou sázku prohrál. Nakonec ale Fogg zjistil, že se ve skutečnosti vrátil už 20. prosince ve 20:50, tedy po uplynutí 79 dní, a tak vlastně sázku vyhrál! Vysvětlení je následující: Phileas, aniž by to tušil, získal k dobru jeden den, protože cestoval východním směrem. Po překročení každého poledníku směrem na východ, získal čtyři minuty. A tak, jelikož obvod Země má celkem 360 stupňů, to úhrnem dělá: 360×4=1440 minut, čili 24 hodin!

   

 7. Jaká jsou dvě celosvětově nejznámější díla Julese Verna?

  Dvě nejznámější díla jsou Dvacet tisíc mil pod mořem a Cesta kolem světa za osmdesát dní. Tyto dva romány byly zfilmovány, použité jako předloha k televizním seriálům, a byly vydány několikrát v mnoha jazycích celého světa.

   

 8. Jaké byly rozdíly mezi příběhy Julese Verna a Herberta George Wellse?

  Jules Verne psal převážně dobrodružné příběhy, zatím co Wells psal science fiction příběhy. Opravdovým “otcem sci-fi” je Wells. Verne popisoval své stroje na základě určitých znalostí své doby, a tyto znalosti zdokonaloval a dále vyvíjel. Verne velmi dobře vysvětloval podstatu svých vynálezů i s množstvím detailů. Wells naopak své stroje vynalézal, to znamená, že nebyly sestrojeny na základě znalostí doby v níž žil. Jeho stroje byly vyrobeny z materiálů které neexistovaly, a divy, které se ve Wellsových příbězích objevují, nebývají vysvětleny. Je to opravdová science fiction.

   

 9. Které romány zavdaly příčinu k soudnímu procesu?

  Díky svému úspěchu, musel Verne čelit útoku dvou neúspěšných a roztrpčených spisovatelů. První z nich, Edouard Cadol, tvrdil, že je spoluautorem Cesty kolem světa za osmdesát dní. Prohlašoval to na základě jejich krátké a neúspěšné spolupráce na konceptu divadelní hry (napsaného ještě před vydáním románu). Nakonec se sice žádný soudní proces nekonal, ale Cadol získal na hru větší podíl z autorských práv, než samotný Jules Verne.

  Po vydání románu Cesta do středu Země, byl Verne napaden Léonem Delmasem, autorem povídek vydaných pod pseudonymem René de Pont-Jest. Obvinil Verna z plagování své povídky La tête de Mimer, uveřejněné již předtím v jistém časopise. Verne ale tvrdil, že tento časopis nikdy nečetl. “Plagování” bylo odvozeno pouze od zcela náhodné skutečnosti - ukázání směru cesty do středu Země. Zatímco Pont-Jest popisoval měsíční stín, Verne hovořil o stínu slunečním. Soudní proces se konal v roce 1877 a Verne byl shledán nevinným.

  V románu Vynález zkázy, napsaném v roce 1897, psal Jules Verne o vynálezci Thomasi Rochovi, jehož postava byla inspirována francouzkým chemikem Eugène Turpinem, jenž vynalezl melinit (výbušninu), a pokoušel se ho prodat v roce 1885 francouzské vládě. Vláda obchod odmítla. Roch se v románu nervově zhroutí, když několik států odmítne jeho vynález koupit. V korespondenci se svým bratrem Paulem, Verne často odkazuje na ‘le Turpin’, čímž má na mysli postavu Rocha, nebo román Vynález zkázy. Vernův Roch se až překvapivě podobá Turpinovi. Na základě toho, Eugène Turpin Julese Verna zažaloval. Verneho u soudu obhajoval Raymond Poincaré. Nakonec byl Verne shledán nevinným. Přes to všechno, Julesův dopis Paulovi dokazuje, že Verne opravdu použil Turpina jako předlohu k Rochovi.

   

 10. Který spisovatel je předmětem jediné Vernovy literární studie?

  Jules Verne publikoval v roce 1864 článek (o obsahu čtyř kapitol) nazvaný Edgar Poe a jeho dílo. Článek byl otištěn v časopise Musée des familles. Tato esej obsahuje hlubokou analýzu díla známého amerického spisovatele Edgara Allana Poea . Jeden z Vernových románů - Ledová sfinga, je ve skutečnosti pokračováním Poeova díla Dobrodružství Arthura Gordona Pyma. Také se má za to, že Vernova známá kniha Cesta kolem světa za osmdesát dní byla inspirována Poeovou povídkou Tři neděle v týdnu. Též využití šifry a tajných informací, jenž hrají důležitou roli v románech Cesta do středu Země, Tajemství pralesa a Děti kapitána Granta, mohlo být inspirováno Poeovým Zlatým broukem.

   

 11. Který Vernův román byl jako první zfilmován?

  Byl to román Ze Země na měsíc, a film jím inspirovaný, režírovaný Georgesem Mélièsem v roce 1902, se nazýval Voyage dans la Lune.

   

 12. Mám jednu starou knihu od Julese Verna, vydanou v devatenáctém století - americké první vydání. Jakou má cenu?

  To opravdu nevíme. Hodnota knihy se může velmi lišit. Je závislá na mnoha faktorech: stav knihy (opotřebení), druh edice atd... Velmi zřídka znamená, že stará kniha rovná se první vydání. Termín originální, nebo první, vydání má velmi specifický význam. Například originální vydání knihy napsané Julesem Vernem není totéž, jako první ilustrované vydání. K získání lepších informací vám doporučujeme poradit se ve vašem místním antikvariátu.

   

 13. Mám vydání Clovise Dardentora (Milionáře na cestách), podepsané samotným Julesem Vernem. Je tato kniha raritou?

  Není. Tento podpis je obsažen ve všech výtiscích prvního, originálního (francouzského) vydání tohoto románu. Všechny Hetzelovy ilustrované (octavo) vydání románu Clovis Dartentor mají na své první straně vytištěný podpis Julese Verna. Verne věnoval tuto knihu svým třem vnukům.

   

 14. Spolupracoval někdy Jules Verne s někým při psaní svých děl?

  Ano, spolupracoval. Spolupracoval s Adolphem d’Ennerym, s nímž převedl několik svých románů do divadelní podoby. Též spolupracoval s Gabrielem Marcelem při psaní Objevování Země. Marcel byl knihovníkem v Národní knihovně v Paříži. Verne uměl mluvit a číst pouze francouzsky, a velké množství informací, které potřeboval ve své práci použít, bylo dostupné pouze v cizích jazycích. A tak bylo nutné zorganizovat týmovou práci s Marcelem. Spolupracovali spolu také při psaní dalšího z Vernových děl - La conquête économique et scientifique du globe, ačkoli toto dílo nebylo nikdy dokončeno, ani publikováno. Kromě toho se čtenáři domnívají, že Verne napsal jeden ze svých románů - Trosečník z Cynthie - ve spolupráci s André Lauriem. V nedávné době se ale poukázalo na to, že Verne provedl pouze kontrolní práci a jeho jméno bylo přidáno z komerčních důvodů. Již předtím Verne upravil, a to velmi podstatně,  dva Laurieho rukopisy. Tyto dva texty byly základem dvou románů, vydaných jménem Julese Verna: Ocelové město a Hvězda jihu. Verne spolupracoval s Théophile Lavalléem při psaní jeho Ilustrovaného zeměpisu Francie. Po Lavalléeho smrti, v roce 1866,  Hetzel požádal Julese Verna, aby dílo dokončil. K výše jmenovaným případům bychom mohli doplnit velký počet specializovaných spoluprací, vztahujících se k několika Vernovým románům. Některé z těchto spoluprací jsou známé; například pomocné výpočty dvou matematiků: Alberta Badoureau a Henriho Garceta, jenž byl Vernovým bratrancem. První z nich pomáhal při psaní románu Zmatek nad zmatek a druhý vypracoval veškeré matematické výpočty k románu Ze Země na Měsíc. Dalším Vernovým spolupracovníkem byl jeho bratr Paul. Spolupracoval na všech románech týkajících se moře a námořnictví. A konečně, za Vernova pravidelného spolupracovníka musíme považovat i Hetzela, jenž byl prvním čtenářem Vernových rukopisů. Jejich vzájemná korespondence - vydávaná v současné době tiskem - a analýza původních rukopisů, poukazují na to, že Hetzel přispíval mnoha nápady, ale prováděl také změny, které velkou měrou upravovaly původní rukopisy.

   

 15. Ve třech z Vernových románů jsem objevil časový nesoulad. Kde je problém?

  Není to chyba. Na první pohled se může zdát, že Jules Verne udělal chybu, když chtěl sladit děj třech svých románů: Děti kapitána Granta, Dvacet tisíc mil pod mořem a Tajuplný ostrov. V Dětech kapitána Granta se děj příběhu odehrává v letech 1864 až 1865. Na konci příběhu, v březnu 1865, je Ayrton vysazen na ostrově. V Tajuplném ostrově se děj příběhu odehrává v letech 1865 až 1869. Cyrus Smith se svými přáteli nalézá Ayrtona v prosinci 1866. Ayrton prohlašuje, že byl vysazen na tomto ostrově před dvanácti lety, tzn. v roce 1854. Když Ayrton vypráví svůj příběh, datuje ho mezi roky 1854 a 1855 a upřesňuje, že byl vysazen na ostrově 18. března 1855. To je deset let před datem zmíněným v Dětech kapitána Grant. Navíc v Tajuplném ostrově, na konci románu (1869), Cyrus Smith sděluje Nemovi, že ho zná, protože četl Aronnaxovu knihu, napsanou během jeho cesty na palubě Nautila. Poté Nemo říká, že je to šestnáct let, od té doby, co Aronnax Nautila opustil. To nás navrací do roku 1853. Ale příběh Dvaceti tisíc mil pod mořem se odehrává v roce 1866. Pravdou je, že oba, jak Jules Hetzel tak Jules Verne, o tomto časovém paradoxu věděli a připouštěli ho. V originálním francouzském vydání Tajuplného ostrova jsou dvě poznámky, v nichž vydavatel přiznává existenci časového nesouladu v románech Děti kapitána Granta a Dvacet tisíc mil pod mořem. První poznámka se nachází v XVII. kapitole druhého dílu. Zde Ayrton vypráví Cyrusu Smithovi svůj příběh. V poznámce se uvádí, že tyto události vyprávěné Ayrtonem, jsou převzaté z předchozího příběhu nazvaného Děti kapitána Granta, a dodává se, že čtenář nakonec pochopí, proč nemohla být uvedena skutečná data. Druhá poznámka se objevuje v XVI. kapitole třetího dílu. Zde Nemo vypráví svůj příběh. Tato poznámka připouští paradox mezi daty ve Dvaceti tisících mil pod mořem a v Tajuplném ostrově, a čtenář je vybízen k přečtení předcházející poznámky, jenž se nachází ve druhém díle.

   

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Unicode Encoded Some Rights Reserved Hosted by ibiblio JV.Gilead.org.il
Flags Copyright © 2007 The World Flag Database & Graham Bartram
Copyright © Zvi Har’El
$Date: 2007/11/18 10:10:53 $